Politické strany

Cílem kurzu je blíže seznámit studenty s podobou a fungováním politických stran a stranických systémů, s akcentem na politické strany působící v zemích střední Evropy, jimiž se zabývá závěrečná část kurzu. Kromě historického vývoje a současné podoby politických stran a stranických systémů v jednotlivých zemích je pozornost věnována teoretickým východiskům, problematice stranických rodin. Pozornost je také věnována transformaci stran a stranických systémů v postkomunistické Evropě po roce 1989 a hlavním rozdílům mezi politickými stranami, působícími v západní Evropě a postkomunistické části Evropy. Posluchači si rozšíří znalosti týkající se politických stran a stranických systémů a budou schopni získané poznatky konfrontovat se současným stranictvím ve střední Evropě. Prohloubí si rovněž znalosti politologických fenoménů spojených se současnou politikou.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování kurzu se budou studenti orientovat ve vývoji politických stran a stranických systémů a budou disponovat přehledem o nejvýznamnějších politických stranách v různých státech Evropy a zejména v zemích střední Evropy. Budou seznámeni s hlavními stranickými rodinami a budou se orientovat v jejich původu a kořenech.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Úvod do problematiky.
 2. Teoretická východiska (definice, typologie a funkce politických stran).
 3. Role ideologie v politických stranách, stranické rodiny.
 4. Stranické systémy.
 5. Stranické systémy Německa a Rakouska a jejich vývoj po roce 1945.
 6. Transformace stran a stranických systémů v postkomunistické Evropě po roce 1989. Geneze nových nekomunistických politických stran a hnutí, podoba stranické soutěže.
 7. Vývoj bývalých komunistických stran a jejich schopnost transformace a adaptace v novém politickém prostředí.

 8. Vybrané aspekty politického stranictví – Evropeizace politických stran, populizmus. Regionální a etnické strany.

 9. Současný stranický systém Polska, politické strany a jejich vývoj po roce 1989.

 10. Současný stranický systém Slovenska, politické strany a jejich vývoj po roce 1989.

 11. Současný stranický systém Maďarska, politické strany a jejich vývoj po roce 1989, vliv maďarského supersmíšeného volebního systému na podobu stranické soutěže.

 12. Rozdíly v podobě současných politických stran a stranických systémů v postkomunistické a západní Evropě. Trendy ve vývoji stran a stranických systémů v zemích střední Evropy.