Politický marketing

Často si myslíme, že volební kampani podléháme jenom těsně před nějakým typem voleb. Není tomu tak. Dnes se již vedou permanentní volební kampaně, jejichž přítomnost si mnohdy ani neuvědomujeme. Cílem kurzu je seznámit studenty s profesionálními pravidly a zásadami politického marketingu a komunikace, naučit je orientovat se v přípravě, načasování a strategii (volební) kampaně na různých úrovních, poznat základní odborné pojmy a jejich nástroje včetně tvorby komunikačního scénáře a vytváření politických strategií. Budeme řešit, jak získávat znalosti a dovednosti, jak oslovit potenciální voliče, jak budovat značku a dobré jméno a udržovat dobrou pověst, jak komunikovat s veřejností a médii a odstranit potenciální chyby a nešvary v (politické) komunikaci.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování kurzu student rozumí základním pravidlům vedení (před)volebních kampaní, je schopen vysvětlit elementární pojmy politického marketingu a aplikovat jednotlivé marketingové strategie do praxe. Dále bude znát a rozlišovat jednotlivé přístupy k oslovování voličů, mediální manipulace a propagandy.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Úvod do problematiky volebních kampaní: pojmy, definice, typologie
 2. Vývoj volebních kampaní v čase
 3. Politický marketing: přístupy a modely
 4. Tržně orientovaná a catch-all politická strana
 5. Analýza volebního obvodu, volební mapy, volební kontext, analýza opozice
 6. Politická reklama a její formy
 7. Volební strategie: segmentace voličů, cílení (targeting), poselství (message), témata
 8. Volební program
 9. Branding: fáze kampaně, značka, hesla, loga, vizuál kampaně
 10. Grafický workshop: prezentace a konzultace připravených volebních materiálů a materiálů pro média: plakáty, spoty, internet, sociální sítě
 11. Mediální trénink a příprava kandidátů, simulace tiskové konference
 12. Krizový management v kampani: zvládání nečekaných situací