Práce s velkými daty a jejich interpretace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními technikami práce a vyhodnocování velkého množství dat a jejich využití pro oblast veřejné politiky.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Absolvováním předmětu by měl student být schopen využívat základní techniky pro zpracování velkých dat. Studenti by měli být schopni provést základní statistickou analýzu a vyhodnocení těchto dat.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Úvod do problematiky velkých dat
 2. Využívání velkých dat z různých zdrojů uvnitř a vně veřejného sektoru
 3. Vytváření nových znalostí z dostupných údajů
 4. Využívání velkých dat v prostředí veřejného sektoru
 5. Web intelligence
 6. Prediktivní analýza
 7. Statistická analýza
 8. Mechanismy dolování textu
 9. Mechanismy dolování údajů
 10. Analýza sociálních sítí
 11. Využití velkých dat v různých oblastech veřejného sektoru: zdravotnictví, bezpečnost, daně
 12. Evidence based policy