Právní úprava pobytu cizinců

Cíle předmětu:

Posluchači se seznámí s vymezením základních pojmů a s teoretickými a praktickými aspekty různých možností pobytu cizinců na našem území. Prostor bude věnován cizincům z EU a zaměstnávání cizinců. Seznámí se s cestovními doklady k pobytu, průvozem cizince a správním vyhoštěním, přestupky a postupem ve správním řízení a soudním přezkumem. Získají informace o mezinárodní ochraně, o udělování azylu cizincům a činnosti azylových zařízení.

Témata:

1. Pojem cizinec, hraniční průvodka, pozvání, vízum, odepření vstupu, postavení občana EU, prostředky nutné pro pobyt na území, přechodný pobyt, dlouhodobý pobyt, náležitosti k pobytu, udělení víza, pobyt nad 90 dnů, zaměstnanecká karta, modrá karta.

2. Prodloužení pobytu, různé druhy pobytu, podklady pro tento pobyt. Trvalý pobyt na našem území, pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků, podmínky a zrušení těchto pobytů.

3. Pobyt cizince narozeného na území ČR, vycestování cizince z území, ohlášení místa pobytu, povinnosti cizince, dopravce, cestovní doklady.

4. Průkaz povolení k pobytu, správní vyhoštění, zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince.

5. Průvoz cizince a nežádoucí osoba, přestupky, působnost Policie ČR a ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie, správní řízení a soudní přezkum.

6. Azyl, pojem žádost o udělení mezinárodní ochrany a jeho řízení, rozhovor, podklad a důvody, přezkum rozhodnutí soudem, Úřad vysokého komisaře.

7. Cestovní doklady, průkaz žadatele k pobytu a cestovní doklady, státní integrační program, evidence, pobyt a hlášení pobytu, azylová zařízení. Státní občanství, podmínky udělení státního občanství cizinci.