Právo mezinárodní bezpečnosti

Cíle předmětu:

Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům znalost mezinárodněprávního režimu pro studium Mezinárodní bezpečnosti a schopnost ohodnotit bezpečnostní hrozby a dění ve světě z pohledu právního. Student si osvojí pravidla mezinárodní bezpečnosti, a to jak obecných mezinárodních norem, tak specifických v oblasti sankční politiky, použití síly, ochrany míru a bezpečnosti OSN, regionálních organizací, odpovědnosti za protiprávní chování, kosmické bezpečnosti či kybernetické bezpečnosti. Získá tak komplexní a kritický pohled na světové události a bude umět aplikovat mezinárodní pravidla na konkrétní situace  a formulovat adekvátní právní argumentaci.

Témata:

1. Mezinárodní právo & ochrana mezinárodního míru a bezpečnosti: úvod a pojmy  

2. Vývoj práva mezinárodní bezpečnosti a základy současného systému kolektivní bezpečnosti    

3. Multilaterální diplomacie: Rada bezpečnosti OSN a regionální organizace  

4. Diverzifikace donucovacích prostředků bez použití síly                                     

5. „Inteligentní“ sankce a mezinárodní trestní právo                                                 

6. Ozbrojené operace autorizované Radou bezpečnosti OSN                                  

7. Právo na sebeobranu: tendence rozšířit právní normu                                        

8. Mezinárodní prostory a bezpečnost: moře, vzdušný prostor, póly              

9. Kosmická bezpečnost                                                                                           

10. Kybernetická bezpečnost                                                                                  

11. Následky porušení práva mezinárodní bezpečnosti a mezinárodní odpovědnost             

12. Mezinárodní právo v praxi a diplomatický protokol