Právo nekalé soutěže

V rámci předmětu se studenti budou obeznamovat se základními poznatky o obchodním a podnikatelském jednání, zejména jednání s následky ve formě různých forem deliktů.

Obsah předmětu:

 1. Podnikatel a jeho právní jednání
 2. Nekalá soutěž a hospodářská soutěž – obecné vymezení
 3. Právní následky jednání podnikatele – vymezení odpovědnosti
 4. Formy nekalé soutěže a následky nekalosoutěžního jednání
 5. Formy hospodářské soutěže a následky jednání
 6. Spotřebitel a nekalá soutěž
 7. Reklama a nekalá soutěž
 8. Institucionální zabezpečení ochrany proti nekalé a hospodářské soutěži
 9. Obchodní korporace a nekalá soutěž
 10. Živnostník a nekalá soutěž
 11. Obchodní praktiky a nekalá soutěž
 12. Mezinárodní aspekty nekalé soutěže