Právo v informačních a komunikačních systémech

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikací institutů práva v oblasti informačních a komunikačních technologií. Student by měl po absolvování předmětu získat základní přehled o problematice občanského, trestního a správního práva, která jsou v podmínkách kyberprostoru používána, a to zejména se zaměřením na praktické využití nabytých znalostí v praxi. Studenti jsou seznámeni nejen s teorií aplikace práva v kyberprostoru a úpravou de lege lata, ale i s praktickým využitím institutů trestního práva v praxi (de lege aplicata). Znalosti studentů, získané v tomto předmětu, představují základ, který je možné využít v rámci zaměření Kybernetická bezpečnost.

Témata:

 1. Úvod do předmětu, systém práva, právní norma, právo a internet
 2. Soukromé právo
 3. Smluvní právo, elektronický podpis
 4. Odpovědnost v kyberprostoru
 5. Legální základ činnosti ISP (internet service provider)
 6. Úvod do práva duševního vlastnictví
 7. Autorské právo
 8. Ochrana osobních údajů v kyberprostoru (GDPR aj.)
 9. Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat v kyberprostoru
 10. Případové studie
 11. Domény a doménové spory
 12. Počítačová kriminalita