Právo životního prostředí

Zaměření předmětu

Předmět se zaměří na představení základní legislativy, která je v oblasti životního prostředí České republiky velmi rozsáhlá a úzce vázána na legislativu Evropské unie. Studenti se seznámí s hlavními aktéry ochrany životního prostředí a jejich kompetencemi v rámci správního, občanského i trestního práva.

Výstupy z učení  

Po absolvování předmětu budou studenti schopni popsat základní legislativní stav ochrany přírody v České republice a definovat základní vztahy mezi kompetencemi jednotlivých úrovní veřejné správy. Znalosti získané v tomto předmětu jsou široce využitelné i pro osobní život studenta, neboť problematika nezákonných/nadměrných zásahů do životního prostředí je v dnešní době jednou z nejčastěji právně řešených situací.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Opakování základních pojmů pro využití v oblasti životního prostředí – právo trestní, správní, občanské
 2. Vývoj legislativy v oblasti životního prostředí
 3. Ministerstva a jejich kompetence v oblasti životního prostředí
 4. Další orgány ochrany přírody a krajiny
 5. Nestátní organizace v oblasti životního prostředí
 6. Základní současná legislativa v oblasti životního prostředí
 7. Zákon o životním prostředí 17/1992 Sb.
 8. Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/92 Sb. – obecná ochrana
 9. Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/92 Sb. – zvláštní ochrana
 10. Životní prostředí v legislativě ostatních oblastí (stavební právo ad.)
 11. Posuzování vlivů záměrů na životního prostředí 100/2001 Sb.
 12. Agendy v oblasti ŽP ve veřejné správě