Případové studie řízení lidských zdrojů ve veřejné správě

Cílem předmětu je prohloubit znalosti a dovednosti studentů v oblasti personální práce ve veřejné správě na příkladu řešení konkrétních případových studií z oblasti veřejné správy a získat přehled a vědomosti o významu, náplni a zajištění personální práce ve specifických podmínkách nepodnikatelské sféry, zejména v územní samosprávě, ve školství a v neziskových organizacích.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni rozumět klíčovým pojmům, pochopit aktuální otázky řízení lidských zdrojů ve veřejné správě a pracovat s aktuálními poznatky týkajícími se změn v řízení lidských zdrojů.

Hlavní témata – hlavní problémové okruhy

 1. HR business partnerství
 2. Firemní kultura jako spojovatel personálních a jiných procesů v organizaci
 3. Strategické řízení a plánování
 4. Specifika řízení lidských zdrojů v mezinárodní organizaci
 5. Personální marketing a budování značky zaměstnavatele
 6. Využití sociálních sítí a médií v personalistice
 7. Talent management
 8. Diversity management a Age management
 9. Společenská odpovědnost organizací
 10. Work-life balance
 11. Flexikurita
 12. Outplacement