Případové studie z art management

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Studenti si na základě získaných teoretických znalostí v předcházejícím studiu prohloubí znalosti specifik v oblasti art managementu a pokusí se je aplikovat na příkladu vybrané kulturní instituce. Student se seznámí s konkrétními případy řízení vybraných kulturních institucí a osvojí si prakticky teoretické znalosti.

Osnova:

1. tutoriál

Výběr konkrétní kulturní instituce a rozbor její situace (management, finance, směrování).

Návrh akčního plánu pro konkrétní instituci.

2. tutoriál

Rešerše umělecké tvorby konkrétní kulturní instituce.

3. tutoriál

Komunikační strategie konkrétní kulturní instituce.