Případové studie z personalistiky

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Cílem předmětu je prezentovat příklady úspěšné aplikace vybraných oblastí personální práce v praxi.

Studenti si rozšíří vědomosti a zručnosti při řešení praktických úloh souvisejících s prezentovanou

problematikou.

Výsledky učení - dosažené znalosti:

  1. Definovat popis pracovního místa
  2. Rozumět rozdílu mezi jednotlivými formami náboru pracovníků
  3. Aplikovat jednotlivé metody výběru pracovníků

Osnova:

  1. Personalistika – základní pojmy, personalistika v praxi
  2. Personalista – osobnost personalisty, role personalisty v organizaci, činnosti personalisty
  3. Případová studie
  4. Činnosti personalisty ve spolupráci s manažery – výběr pracovního místa, získávání pracovníků, výběr pracovníků