Projektové řízení inovací

Účelem předmětu je naučit studenty různým možnostem řízení inovačních projektů v teorii i praxi českého prostředí. Důraz bude kladen na zefektivnění přípravy a metodologie plánování projektu, odhadování a zkracování dob trvání projektu, determinaci jednotlivých druhů nákladů dle účelné controllingové dokumentace a vhodných hodnotících kritérií. Studenti budou vypracovávat vlastní projekty a budou diskutovat různá řešení. Studenti plně zvládnou úspěšné japonské metodologie projektové přípravy, realizace a hodnocení racionalizačních projektů jako jsou například Toyota Production System, Kaizen či Six Sigma. Předmět poskytne budoucím manažerům projektů všechny podstatné informace, potřebné k řízení běžných podnikových projektů. Výuka předmětu propojuje technické předměty s manažerskými a snaží se reagovat na rostoucí nároky podnikatelského prostředí.

Hlavní témata

 1. Hlavní směry projektového řízení inovací.
 2. Struktura projektu inovačního auditu.
 3. Řízení inovačních portfolií podniku.
 4. Metodologie plánování inovačních projektů.
 5. Stanovení nákladů a doby trvání inovace.
 6. Řízení rizika.
 7. Rozvrhování vnitřních zdrojů projektu inovace.
 8. Možnosti zkrácení doby trvání projektu.
 9. Způsoby rozvoje inovační kultury podniku.
 10. Tvůrčí a klasické řízení projektových týmů.
 11. Způsoby měření a hodnocení úspěšnosti projektu inovace.
 12. Závěrečné fáze projektového řízení inovací.
 13. Specifika řízení mezinárodních projektových týmů.