Projektový management

Cíle předmětu:

Hlavním přínosem předmětu je naučit studenty základní principy, postupy a pravidla projektového managementu. Studenti si osvojí základní pojmy, nástroje, technickou a procedurální stránku zpracování projektu a základy projektového řízení. Účastník kurzu získá jasnou představu o logice projektového řízení, struktuře projektů, konkrétních aplikacích (v rámci Strukturálních fondů EU) a úspěšném vedení projektového týmu. Absolventi kurzu si osvojí schopnost projektového myšlení, budou umět systematicky analyzovat problém v širším kontextu, naučí se využívat základní nástroje a metody plánování a zpracování projektů. Získají kompetence k participaci v projektovém týmu. Budou schopni samostatně řídit méně složité projekty, příp. být kvalifikovaným členem projektového týmu.

Osnova:

1. Základy projektového managementu.
2. Vybrané metody a nástroje projektového managementu.
3. Logický rámec projektu.
4. Kompetence manažera projektu a složení projektového týmu.
5. Procesy projektového managementu.
6. Plánování a zahájení projektu.
7. Realizace (implementace) projektových prací.
8. Kontrolní postupy projektu.
9. Fondy Evropské unie.
10. Tvorba projektové žádosti.
11. Uzavření projektu, závěrečné analýzy a učení se z realizace projektu.
12. Shrnutí - představení projektového záměru.