Property a facility management

Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům klíčové poznatky související s komplexní správou nemovitostí nejenom ve vlastnictví obcí, měst a krajů. Významná pozornost je věnována technické správě budov a nemovitostí, optimalizaci nákladů na spotřebu energií a řízení, údržbě technologických zařízení, veškerým administrativním, ekonomickým a obchodním procesům, které souvisí s vlastnictvím nemovitosti a správou majetku.

Výstupy z učení

Studenti dokáží aplikovat teoretické poznatky a praktické manažerské dovednosti při řešení správy nemovitostí a majetku v podmínkách veřejné správy.

Hlavní témata – hlavní problémové okruhy

 1. Komplexní správa nemovitostí ve vlastnictví obcí, měst a krajů (dosavadní vývoj, problémy)
 2. Property a facility management a jeho specifika v oblasti veřejné správy
 3. In/Outsourcing, studie výhodnosti in/outsourcing
 4. Facility manager a jeho činnosti
 5. Vytváření smluv o zajištění služeb v oblasti property a facility managementu
 6. Benchmarking v property a facility managementu
 7. Balanced Scorecard v property a facility managementu
 8. Správa budov, revizní plán
 9. Správa technických zařízení budov, plán obnovy a údržby
 10. Plán údržby a obnovy objektů, aplikace Buildpass
 11. IT technologie pro podporu property a facility managementu
 12. Trendy v oblasti property a facility managementu