Prostorová data a GIS v životním prostředí

Zaměření předmětu

Předmět se zaměřuje na datovou základnu v oblasti životního prostředí, jejíž znalost je vzhledem k šíři tématu nezbytná pro práci ve veřejné i soukromé sféře. V rámci předmětu budou představeny online zdroje vybraných institucí na české i evropské úrovni. Studenti si vyzkouší způsoby jejich získávání, práci s nimi, a to především v oblasti kartografického zobrazování prostorových dat životního prostředí v prostředí geografických informačních systémů (GIS). Tyto schopnosti budou moci studenti dále využít pro tvorbu závěrečných prací, v praxi pak následně především při psaní studií, žádostí o dotace apod., kde mapy tvoří již nedílnou součást těchto dokumentací. Představeny budou také vybrané webové aplikace veřejné správy, které pracovníci využívají při každodenním plnění pracovních povinností.

Výstupy z učení

Po absolvování předmětu budou studenti schopni dohledat relevantní data pro vybranou oblast životního prostředí a získat je pro následnou analýzu a zobrazení v mapě. Studenti rovněž porozumí základním principům fungování GIS a jeho možnostem nejen v oblasti životního prostředí. Tím studenti zvýší svou hodnotu na trhu práce, neboť minimálně pasivní využívání produktů GIS je dnes již každodenním standardem práce ve veřejné správě i v mnoha soukromých podnicích.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Data v oblasti životního prostředí
 2. Hlavní instituce pořizující data o životním prostředí
 3. Mapové a datové portály
 4. Formáty poskytovaných dat
 5. Základní pojmy GIS
 6. Seznámení se se softwarem GIS
 7. Načítání webových služeb do GIS
 8. Sbírání vlastních dat v GIS
 9. Základní zpracování dat v GIS
 10. Analýza dat v GIS
 11. Tvorba mapy v GIS
 12. Praktické ukázky webového GIS