Psychologie chování zákazníka

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Cílem předmětu je seznámit studující s psychologií chování zákazníka jako aplikovanou psychologickou disciplínou, jejíž poznatky mohou uplatnit v praxi. Obsah předmětu je zaměřen na porozumění rozhodování a chování zákazníka v současném globalizovaném světě, v době převisu nabídky nad poptávkou. Dalším cílem je pochopení komunikace se zákazníkem jako součásti obchodního procesu, s nákupním chováním zákazníků, vlivu reklam v tržním prostředí a spojení s emocemi. Na podporu provazby s reálnými situacemi je předmět doplněn i případovými studiemi.

Znalosti - teoretické odborné znalosti v oblasti rozhodování zákazníka

Dovednosti - správné rozhodování při realizaci nákupů v globalizovaném světě včetně příkladů z praxe

Způsobilost - psychologie zákazníka, rozlišování klamání spotřebitele/zákazníka

a) Odborné znalosti – student:

student si osvojí odborné znalosti v oblasti chování zákazníka, student se umí v problematice orientovat

b) Odborné dovednosti - student:

student se naučí nákupnímu chování dle vlastních preferencí

student se umí rozhodovat při realizaci nákupů

student umí zdůvodnit svoje racionální chování

c) Obecné způsobilosti (klíčové, přenositelné kompetence) – student:

student umí rozlišit reklamu/klamavou reklamu

student umí argumentovat v případě nákupů

Osnova:

1. Historie nabídky a poptávky včetně jejich změn v důsledku globalizace

2. Zákazník - základní pojmy z oblasti výrobce a zákazníka

3. Komunikace se zákazníkem

4. Sociální komunikace

5. Nákupní chování

6. Vliv globalizace

7. Psychologické aspekty reklamy

8. Vliv reklamy na chování zákazníka

9. Rozhodování zákazníka

10. Rozhodování, co prodávat

11. Emoce při nákupu

12. Příklady z praxe (pozvání odborníka z praxe v průběhu výuky)