Racionální výživa

Cíle předmětu: Studenti absolvováním předmětu získají základ pro účelnou aplikaci získaných poznatků v oblasti zdravé výživy v rozsahu nezbytném pro potřeby vedoucích pracovníků v gastronomii, obchodu a stravovacích službách. Předmět je zaměřen na osvojení základních poznatků z oblasti výživy a zvládnutí způsobů, jimiž lze pozitivně měnit stravovací zvyklosti jednotlivých skupin obyvatelstva. Systematické uspořádání učiva sleduje jednotlivé faktory, které ovlivňují nutriční hodnotu stravy, což usnadňuje celkovou orientaci v problematice zdravé výživy.

Osnova:

 1. Úvod do základních pojmů
 2. Přehled fyziologie trávení a vstřebávání
 3. Související orgány a tělesné systémy
 4. Sacharidy ve výživě
 5. Proteiny ve výživě
 6. Lipidy ve výživě
 7. Voda ve výživě
 8. Fyziologické funkce vitaminů a minerálních látek
 9. Nevyváženost příjmu a výdaje energie
 10. Výživa v různých nutričních situacích
 11. Výživa při prevenci a léčbě onemocnění
 12. Alternativní výživa