Regionální bezpečnost ve Střední Americe

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s klíčovými mezinárodně-bezpečnostními otázkami spjatými s oblastí Střední Ameriky. Studenti se budou umět orientovat ve klíčových bezpečnostních hrozbách a rizicích, které formují vývoj Mezoameriky a Karibiku a nezřídka mají širší dopad včetně globálních konsekvencí.

 1. Střední Amerika jako regionální bezpečnostní komplex – vymezení regionu a jeho základní společné rysy
 2. Geopolitické trendy ve Střední Americe a Karibiku
 3. Masová migrace do USA z jihu jako bezpečnostní problém
 4. Obchod s narkotiky – historie produkce a pašování narkotik z Jižní a Střední Ameriky na Sever, role andských zemí, situace v Kolumbii a její vliv na dění ve Střední Americe
 5. Mexická drogová válka a její dopady na regionální bezpečnost
 6. Středoamerické kriminální gangy a jejich působení v USA – salvadorské, guatemalské a honduraské maras, mexické gangy
 7. Selhávání státní moci ve Střední Americe – pád státu v Haiti, selhávání státu v Guatemale, Salvadoru, Hondurasu, Nikaragui a Venezuele
 8. Soudobé námořní pirátství v Karibiku – Venezuela, Trinidad a Tobago, Surinam, Guyana,
 9. Tajné, černé a popiratelné operace USA v regionu – nutná prevence nebo destabilizační a neokoloniální prvek?
 10. Teritoriální spory ve Střední Americe – spory mezi Guyanou a Venezuelou o Esequibo, nikaragujsko-kostarické a nikaragujsko-kolumbijské územní spory
 11. Střední Amerika jako prostor pro velmocenské soupeření – čínské a ruské pronikání do regionu, USA a jejich regionální strategie
 12. Trendy a výhledy do budoucna