Řízení dodavatelského řetězce

Cíle předmětu:

Cílem tohoto kurzu je poskytnout studentovi:

1. Porozumění primárních rozdílů mezi logistikou a řízením dodavatelského řetězce

2. Porozumění jednotlivým procesům řízení dodavatelského řetězce a jejich vzájemným vztahům v rámci jednotlivých obchodních společností a napříč dodavatelským řetězcem.

3. Porozumění komponentům řízení dodavatelského řetězce.

4. Porozumění nástrojům a technikám užitečným při moderním řízení dodavatelského řetězce

5. Znalosti o profesionálních příležitostech v řízení dodavatelského řetězce.

Osnova:

1. Charakteristika a historie dodavatelských řetězců

2. Projekt vývoje dodavatelského řetězce a jeho plánování

3. Rizika a pojištění v dodavatelském řetězci

4. Rozhodování v dodavatelském řetězci

5. Řízení zásob a hladkého toku v dodavatelském řetězci

6. Rozmísťovací metody

7. Plánování materiálového toku v dodavatelském řetězci

8. Aplikace metod mapování a VSM (Value Stream Method)

9. Standardizace a kvalita v dodavatelském řetězci

10. Tendence vývoje dodavatelských řetězců