Řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na řízení lidských zdrojů s akcentem na zdravotnický personál a zdravotní péči. Důraz bude kladen na personální činnosti, analýzu práce, vytváření pracovních úkolů a pracovních míst, pracovní doby a režim práce, zabezpečení personálního řízení, řízení kariéry u zdravotnických profesí, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců či financování u poskytovatele zdravotních služeb.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Personální management – úkoly a činnosti personálního managementu, personální strategie a plánování
 2. Strategické řízení ve zdravotnictví a průběh plánování
 3. Specifika při řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví – nové trendy v ŘLZ
 4. Systémy odměňování zaměstnanců
 5. Personální činnosti – zákoník práce, DPP, ukončení pracovního poměru, výběr zaměstnanců, kariéra ve zdravotnictví
 6. Proces plánování, vyhledávání, výběru, přijetí a adaptace zaměstnanců
 7. Hodnocení zaměstnanců a proces zhodnocení pracovního výkonu
 8. Zastupitelnost ve zdravotnictví
 9. Vzdělávání zdravotnických profesí – systém celoživotního vzdělávání, specializace
 10. Financování ve zdravotnictví
 11. Pracovní právo
 12. Zákoník práce