Řízení výkonu, kvality a rozvoje

Cíle předmětu:

Předmět prohlubuje znalosti a dovednosti v oblasti řízení lidských zdrojů a umožňuje osvojit si zásady a postupy řízení výkonu, kvality a rozvoje pro vytvoření a využívání systému řízení výkonu, kvality a rozvoje pracovníků v organizaci.

Osnova:

 1. Význam managementu, role a funkce manažerů
 2. Účel a postup kontroly
 3. Řízení výkonu pracovníků
 4. Proces řízení výkonu pracovníků
 5. Účel hodnocení pracovníků
 6. Formy a kritéria hodnocení pracovníků
 7. Metody hodnocení pracovníků
 8. Význam a zásady řízení kvality
 9. Koncepce řízení kvality
 10. Principy vzdělávání a rozvoj pracovníků
 11. Metody vzdělávání a rozvoje pracovníků.
 12. Systém řízení výkonu, kvality a rozvoje v organizaci