Řízení výkonu, kvality a rozvoje

Zaměření předmětu:

Předmět prohlubuje znalosti a dovednosti v oblasti řízení lidských zdrojů a umožňuje studentům získat přehled a vědomosti o pojetí, zásadách, procesu, formách a souvislostech řízení pracovního výkonu a rozvoje pracovníků a systémů kvality v personálních činnostech v organizaci. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni vysvětlit pojetí pracovního výkonu, východiska, zásady a proces řízení pracovního výkonu, formy, kritéria a metody rozvoje pracovníků, pojetí, smysl, strategie, politiky řízení kvality.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni vysvětlit pojetí pracovního výkonu, východiska, zásady a proces řízení pracovního výkonu, formy, kritéria a metody rozvoje pracovníků, pojetí, smysl, strategie, politiky řízení kvality.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Řízení rozvoje pracovníků, pracovního výkonu a kvality v organizaci.
 2. Strategie, pojetí, smysl a právní úprava řízení kvality v organizaci.
 3. Zásady a postupy řízení kvality v organizaci.
 4. Podstata řízení kvality v personálních činnostech.
 5. Pojetí pracovního výkonu a východiska řízení pracovního výkonu.
 6. Zásady a proces řízení pracovního výkonu.
 7. Formy, kritéria a metody hodnocení pracovního výkonu pracovníků.
 8. Příprava a vedení hodnoticího rozhovoru.
 9. Vztah strategického řízení a rozvoje lidských zdrojů organizace.
 10. Modely a osy strategie rozvoje lidských zdrojů.
 11. Aplikace kompetenčního přístupu v rozvoji a vzdělávání pracovníků.
 12. Přínosy rozvoje pracovníků, řízení pracovního výkonu a kvality v organizaci.