Řízení výkonu, kvality a rozvoje ve veřejné správě

Zaměření předmětu

Předmět prohlubuje znalosti a dovednosti v oblasti řízení lidských zdrojů a umožňuje studentům získat přehled a vědomosti o pojetí, zásadách, procesu, formách a souvislostech řízení pracovního výkonu a rozvoje pracovníků a systémů kvality v personálních činnostech ve veřejné správě. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni vysvětlit pojetí pracovního výkonu, východiska, zásady a proces řízení pracovního výkonu, formy, kritéria a metody rozvoje pracovníků, pojetí, smysl, strategie, politiky řízení kvality.

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Studenti budou umět vymezit problematiku výkonnosti, kvality a rozvoje v ŘLZ ve veřejné správě, budou znát a umět vysvětlit formy, kritéria a metody rozvoje pracovníků, pojetí, smysl, strategie, politiky řízení kvality ve veřejné správě. Budou umět vysvětlit pojetí rozvoje v organizaci a pojetí pracovního výkonu, východiska, zásady a proces řízení pracovního výkonu, definovat výkonnost pracovníků. 

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Řízení rozvoje pracovníků, pracovního výkonu a kvality v organizaci.
 2. Modely a osy strategie rozvoje lidských zdrojů.
 3. Aplikace kompetenčního přístupu v rozvoji a vzdělávání pracovníků.
 4. Strategie, pojetí, smysl a právní úprava řízení kvality v organizaci.
 5. Zásady a postupy řízení kvality v organizaci.
 6. Podstata řízení kvality v personálních činnostech.
 7. Pojetí pracovního výkonu a východiska řízení pracovního výkonu.
 8. Zásady a proces řízení pracovního výkonu.
 9. Formy, kritéria a metody hodnocení pracovního výkonu pracovníků.
 10. Příprava a vedení hodnoticího rozhovoru.
 11. Vztah strategického řízení a rozvoje lidských zdrojů organizace.
 12. Přínosy rozvoje pracovníků, řízení pracovního výkonu a kvality v organizaci.