Řízení vztahů se zákazníky

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Cílem předmětu je pochopit řízení vztahu se zákazníkem - CRM jako klíčovou aktivitu firem pro budování plnohodnotného vztahu s nimi v rámci celého životního cyklu zahrnující všechny procesy komunikace se zákazníky, jejich vzájemnou koordinaci, slaďování zájmů a řízení. Studenti získají základní znalosti o architektuře CRM a podstatě a funkcích její analytické, operativní a kooperativní části. Osvojí si procesní pohled na CRM jako součást obchodního procesu, prodejní podpory i zákaznického servisu, tj. seznámí se s procesy řízení kontaktů, obchodu a marketingu.

Osnova:

 1. Cíle řízení vztahů se zákazníky
 2. Typy zákazníků
 3. Typy CRM systémů
 4. Analytické CRM
 5. Kolaborativní (operační) CRM
 6. Marketingové CRM
 7. Řízení marketingových kampaní a organizace eventů
 8. CRM procesy
 9. Měření KPIs v CRM
 10. Organizační zajištění CRM
 11. Kooperační vazby s ostatními specialisty uvnitř obchodní organizace
 12. Legislativní souvislosti CRM