Sociální média

Zaměření předmětu

Předmět přináší studentům praktickou formou výuky přehled o sociálních médiích a jejich rolích jak v osobním, tak i v profesním, pracovním životě. Cílem je na praktických příkladech a případových studiích seznámit studenty s principy fungování jednotlivých sociálních médií a způsoby jejich využití, včetně dopadů na společnost a komunikaci firmy či jednotlivce. 

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování předmětu studenti dokáží spravovat základní sociální sítě v osobní rovině i v rámci menší firmy nebo oddělení firmy či instituce, doporučit vhodné postupy pro komunikaci na sociálních sítích, propojit znalosti v oblasti sociálních médií do marketingové komunikace firmy. 

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Historie sociálních médií, jejich funkce a členění, význam
 2. Přehled sociálních sítí I (Facebook, Instagram, Youtube)
 3. Přehled sociálních sítí II (LinkedIn, Twitter, TikTok, Snapchat, Vkontakte, Wechat, Baidu)
 4. Tvorba obsahu pro sociální sítě – přednáška odborníka z praxe
 5. Influencer marketing – přednáška odborníka z praxe v oblasti influence marketingu
 6. Sociální sítě a marketing
 7. Placená reklama na sociálních sítích
 8. Community management
 9. Úspěšné kampaně v CZ i v zahraničí
 10. Dopad sociálních sítí na společnost
 11. Bezpečnost a pravidla chování na sociálních sítích, Fakenews
 12. Budoucnost a vývoj, shrnutí