Sociální sítě a content marketing

Cíl předmětu:

Předmět seznamuje studenty se základními marketingovými pojmy, principy marketingu a chování zákazníků. Tyto poznatky umožňují pochopit, jak funguje marketing na sociálních sítích a obsahový marketing. Studenti se seznámí s principy rozhodování a chování ekonomických subjektů (zákazníků a firem), s fungováním internetové propagace, jejím nastavením, sledováním a vyhodnocováním.

Cílem výuky je zvládnutí základních marketingových pojmů, osvojení marketingového myšlení, pochopení zákaznických vztahů a poskytnutí základny pro hlubší studium marketingu, osvojit si práci se základními postupy marketingu na sociálních sítích.

Vstup – prerekvizice
Předmět je určen pro účastníky se základy marketingu, nejlépe kurz digitálního marketingu. Vhodný pro vyšší a střední management z jiných oblastí než marketingu.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti umět:

- popsat principy fungování marketingu na sociálních sítích,

- rozhodovat se pro správné cílení reklamních kampaní,

- nastavit si jednoduchou marketingovou kampaň,

- znát základní obecné principy spotřebitelského rozhodování,

- vědět výhody a nevýhody jednotlivých sociálních platforem.

Osnova:

1. týden

Úvod do předmětu.

2. týden

Tradiční vs. digitální marketing. Historie marketingu a jeho vývoj v čase. Rozdíly mezi tradičními přístupy a novým digitálním marketingem.

3. týden

Content marketing.

4. týden

Marketingové strategie na sociálních sítích.

5. týden

YouTube.

6. týden

Facebook.

7. týden

Instagram.

8. týden

Twitter.

9. týden

Influencer marketing.

10. týden

Umělá inteligence a AI Chatbot.

11. týden

Nástroje na sledování marketingových kampaní.

12. týden

Vyhodnocování digitálních kampaní a návratnost investice (ROI). Jak se vyhodnocuje úspěšná digitální kampaň.