Sociální sítě a content marketing

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými přístupy a nástroji v návaznosti na teoretický rámec content marketingu a sociálních sítí. Dalším cílem je naučit studenty aplikovat vybrané systémově-analytické metody v rámci oblasti digitálního marketingu.

Osnova:

 1. Digitální marketingový model – cesta zákazníka
 2. Modul – Customer Relationship Management, získání relevantních informací o zákaznících (požadavky zákazníků) – Metoda Quality Function Deployment, analýza potencionálních zákazníků
 3. Content marketing, on-line marketingová komunikační matice (relevantní komunikační kanály vs. relevantní informace)
 4. Strategie on-line marketingové komunikace - koncept STDC (See, Think, Do, Care), obsahová síť, vyhledávací síť, systém aukce, ukazatele výkonnosti komunikačních kampaní
 5. Google Analytics
 6. Google Ads
 7. Facebook Business Suite (Facebook Business Manager)
 8. Firemní stránka na Facebooku a Instagramu
 9. YouTube, video reklama, YouTube kanál, Twitter, Pinterest, LinkedIn
 10. Distribuční model, využití statistických metod v on-line kampaních
 11. Optimalizace pro vyhledavače – (Search Engine Optimization)
 12. E-shop manager (OpenCart), založení e-shopu, předvedení vybraných funkcionalit e-shopu