Sociální sítě a content marketing

Cíl předmětu:

Předmět seznamuje studenty se základními marketingovými pojmy, principy marketingu a chování zákazníků. Tyto poznatky umožňují pochopit, jak funguje marketing na sociálních sítích a obsahový marketing. Studenti se seznámí s principy rozhodování a chování ekonomických subjektů (zákazníků a firem), s fungováním internetové propagace, její nastavení, sledování a vyhodnocování.

Cílem výuky je zvládnutí základních marketingových pojmů, osvojení marketingového myšlení, pochopení zákaznických vztahů a poskytnutí základny pro hlubší studium marketingu, osvojit si práci se základními postupy marketingu na sociálních sítích.

Vstup – prerekvizice
Předmět je určen pro účastníky se základy marketingu, nejlépe kurz digitálního marketingu. Vhodný pro vyšší a střední management z jiných oblastí než marketing.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti umět:

- popsat principy fungování marketingu na sociálních sítích

- rozhodovat se pro správné cílení reklamních kampaní,

- nastavit si jednoduchou marketingovou kampaň,

- znát základní obecné principy spotřebitelského rozhodování,

- vědět výhody a nevýhody jednotlivých sociálních platforem

Prezenční studium obsah předmětu

Prezenční studium PŘEDNÁŠKY

1. týden

Úvod do předmětu

2. týden

Tradiční vs. Digitální marketing. Historie marketingu a jeho vývoj v čase. Rozdíly mezi tradičními přístupy a novým digitálním marketingem.

3. týden

Content marketing

4. týden

Marketingové strategie na sociálních sítích

5. týden

Youtube

6. týden

Facebook

7. týden

Instagram

8. týden

Twitter

9. týden

Influencer marketing

10. týden

Umělá inteligence a AI Chatbot.

11. týden

Nástroje na sledování marketingových kampaní.

12. týden

Vyhodnocování digitálních kampaní a návratnost investice (ROI). Jak se vyhodnocuje úspěšná digitální kampaň.

Kombinované studium – přednášky

Tutoriál = jedno setkání se studenty.

1. tutoriál

Úvod do předmětu. Tradiční vs. Digitální marketing. Content marketing. Marketingové strategie na sociálních sítích.

2. tutoriál

Youtube. Facebook. Instagram. Twitter. Influencer marketing

3. tutoriál

Influencer marketing. Umělá inteligence. AI Chatbot. Nástroje na sledování marketingových kampaní. Vyhodnocování investice.

Účast na přednáškách v rámci tutoriálů je nepovinná.

Za státní svátky se výuka nenahrazuje.

LITERATURA

Základní – povinná:

  • SEMERÁDOVÁ, Tereza a Petr WEINLICH. Marketing na Facebooku a Instagramu: využijte naplno organický dosah i sponzorované příspěvky. Brno: Computer Press, 2019. ISBN 978−80−251−4959−1.

Doporučená – doplňková:

  • GEFFROY, Edgar K. Digitální zákazník - náš protivník, nebo partner?: online clienting, aneb, Zákazníci dnes nakupují jinak. Praha: Management Press, 2013. ISBN 978-80-7261-255-0.

  • KOTLER, Philip, Dipak C. JAIN a Suvit MAESINCEE. Marketing v pohybu: nový přístup k zisku, růstu a obnově. Praha: Management Press, 2007. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-161-4.

  • KELLER, K L. Strategické řízení značky. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1481-3.