Sociální sítě, nová média a online kampaně

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Předmět je praktickou formou výuky zaměřen na ucelený přehled a principy fungování sociálních médií a online kampaní. Zaměřuje se na podstatu a efektivitu využití nových médií pro komunikaci firmy, produktu nebo služby. Součástí výuky jsou konkrétní příklady kampaní a propagace na sociálních médiích, ukázky efektivity kampaní, hrozby a příležitosti, sdílení nových trendů a celospolečenských postojů v oblasti rozvoje marketingových příležitostí na moderních online platformách.

Studenti mají možnost během výuky získat poznatky o využití sociálních médií pro komunikaci a marketing firmy či produktu nebo služby. Předmět přináší ukázku nových trendů zapojení sociálních médií do efektivního a ucelného komunikačního mixu, včetně příležitostí a hrozeb, které tato média přináší z pohledu firmy i uživatele.

Studenti umí aplikovat získané poznatky, promítnout např. do analýzy komunikace vybraného produktu nebo služby na sociálních médiích, začlenit výběr a návrh vhodné online platformy do základního komunikačního mixu.

Cílem je zároveň demonstrovat nejrůznější role a možnosti využití sociálních médií pro propagaci, marketing a komunikaci z pohledu firmy i uživatele.

Obsah předmětu:

 1. Principy fungování a role online komunikace
 2. Pozice a příležitosti nových médií jako komunikačního a marketingového nástroje
 3. Specifika a příležitosti pro marketing a komunikace na ustálených online platformách
 4. Youtubering a blogering jako vzrůstající trend
 5. Setkání a diskuze s představitelem nových trendů na sociálních médiích – youtuber, bloger
 6. Pravidla a doporučení komunikace na sociálních médiích z pohledu firmy, marketingu a uživatele
 7. Specifika práce s textem pro online komunikaci a nová média
 8. Příležitosti a specifika hrozeb sociálních médií: Fake news, manipulace, dezinformace, klamavá reklama
 9. Role firmy nebo instituce v řízení a zvládání kampaní na sociálních médiích
 10. Tvorba www stránek a online kampaní
 11. Správa a údržba kampaní na sociálních médiích
 12. Exkurze do online redakce, vydavatelství, diskuzní setkání s profesionálem v oblasti new media nebo online communication