Sociální sítě, nová média a online kampaně

Předmět je praktickou formou výuky zaměřen na ucelený přehled a principy fungování sociálních médií a online kampaní. Zaměřuje se na podstatu a efektivitu využití nových médií pro komunikaci firmy, produktu nebo služby. Součástí výuky jsou konkrétní příklady kampaní a propagace na sociálních médií, ukázky efektivity kampaní, hrozby a příležitosti, sdílení nových trendů a celospolečenských postojů v oblasti rozvoje marketingových příležitostí na moderních online platformách.

Studenti mají možnost během výuky získat poznatky o využití sociálních médií pro komunikaci a marketing firmy či produktu nebo služby. Předmět přináší ukázku nových trendů zapojení sociálních médií do efektivního a ucelného komunikačního mixu, včetně příležitostí a hrozeb, které tato médi přináší z pohledu firmy i uživatele.

Studenti umí aplikovat získané poznatky promítnout např. do analýzy komunikace vybraného produktu nebo služby na sociálních médiích, začlenit výběr a návrh vhodné online platformy do základního komunikačního mixu.

Cílem je zároveň demonstrovat nejrůznější role a možnosti využití sociálních médii pro propagaci, marketing a komunikaci z pohledu firmy i uživatele.

Obsah předmětu:

 1. Principy fungování a role online komunikace
 • Úvod do problematiky, vývoj a trendy
  1. Pozice a příležitosti nových médií jako komunikačního a marketingového nástroje
 • Konkrétní příklady z praxe
 • Vývoj situace využití sociálních médií v komunikaci produktu nebo služby
 1. Specifika a příležitosti pro marketing a komunikace na ustálených online platformách
 • facebook, instagram twitter, google a další
 1. Youtubering a blogering jako vzrůstající trend
 • Specifika a význam těchto formátů pro marketing, komunikaci
 • Nástroje a využití v komunikačním mixu
  1. Setkání a diskuze s představitelem nových trendů na sociálních médiích – youtuber, bloger
 1. Pravidla a doporučení komunikace na sociálních médiích z pohledu firmy, marketingu a uživatele
 1. Specifika práce s textem pro online komunikaci a nová média
 • Příprava, orientace v textu, porozumění textu
 • Copywritte
 • Přizpůsobení textu cílové skupině
 • Klíčové formulace a sdělení
 • Problémové situace
 • Follow up
 1. Příležitosti a specifika hrozeb sociálních médií: Fake news, manipulace, dezinformace, klamavá reklama
 1. Role firmy nebo instituce v řízení a zvládání kampaní na sociálních médií
 • Představení základních rolí a jejich kompetencí a příležitostí v rámci
 • Možné přístupy, reaktivní versus pasivní politika
 • Efektivita www stránek, nástroje měření
 • Oboustranná komunikace, interaktivita
 1. Tvorba www stránek a online kampaní
 • Základní vhled do webových aplikací
 • Principy tvorby www stránek na straně firmy, podnikatele
 • Pravidla corporate identity, možnosti správy a údržby www stránek
 1. Správa a údržba kampaní na sociálních médiích
 • Obsahová náplň
 • Etické principy
 • Ochrana bezpečnosti
 • Práce s kritickými komentáři
 • Nástroje, rubriky, průzkumy
 1. Exkurze do online redakce, vydavatelství, diskuzní setkání s profesionálem v oblasti new media nebo online communication