Sportovní marketing

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Student bude po absolvování předmětu schopen orientovat se v základním přehledu problematiky sportovní reklamy a sponzorování ve sportu, sportovní reklamy, využití různých typů médií v oblasti sportu, s novými možnostmi komunikace s diváky přítomnými na sportovištích i TV, z širší možnosti obchodování sportovních organizací s firmami a s nabídkou jednotlivých forem sponzorování a jejich kombinací.

Osnova:

  1. Reklama ve sportu
  2. Marketing ve sportu
  3. Prodej reklamy ve sportu
  4. Sponzoring ve sportu
  5. Druhy sponzorování podle sponzorovaného objektu
  6. Koncepty sportovního marketingu
  7. Marketing sportovních služeb
  8. Marketing sportovních akcí
  9. Public relations ve sportovních organizacích