Správa a řízení informačních systémů

Cíle předmětu:

Seznámit posluchače se souvislostmi a různými aspekty správy a řízení informačních systémů (IS). Prezentovat osvědčené metodické postupy, standardy a normy pro správu a řízení IS podniku a zdůraznit jejich provázanost s postupy, standardy a normami používanými při tvorbě globální a informační strategie podniku, při vývoji IS a při řízení bezpečnosti a kvality IS. Prezentovat principy a přednosti procesního řízení a potenciál informačních systémů a technologií coby zásadních inovačních aktiv hospodářského subjektu zvyšujících jeho konkurenceschopnost v moderní informační společnosti. Předmět připravuje posluchače na výkon pracovních rolí v oblasti řízení provozu a rozvoje informačních systémů v organizacích střední a větší velikosti. Získané poznatky je možné rozvíjet v rámci dalšího (magisterského) studia a cestou kurzů a zkoušek vedoucích k získání některé z mezinárodních certifikací v oblasti správy IT služeb.

Osnova:

 1. Vymezení obsahu předmětu, návaznosti na jiné předměty, požadavky k zápočtu a ke zkoušce. Opakování znalostí z předmětu OIS. Procesy. Úloha procesního řízení ve firmě.
 2. Úrovně a nástroje pro popis procesů.
 3. ITIL v.2 - metodický rámec pro IT management.
 4. Service Desk, řízení incidentů, problémů a změn v rámci ITILu v.2.
 5. ITIL v.3 - charakteristika, struktura, vybrané procesy. Systém certifikace znalostí v oblasti ITSM.
 6. CobIT v.4.1.- metodický rámec pro IT governance. Domény, procesy, principy, metriky. CobIT v.5.
 7. Val IT - metodický rámec pro řízení IT investic. Domény, procesy.
 8. Risk IT - metodický rámec pro řízení IT rizik. Domény, procesy. Další standardy. Operační rizika bank.
 9. TOGAF - metodický rámec pro řízení podnikové a IS/ICT architektury.
 10. Nástroje na podporu správy a řízení IS/ICT.
 11. Legislativa spojená se ITSM.
 12. Manažer IT útvaru – profil pozice, struktura kvalifikačních požadavků.