Strategické plánování a řízení obcí a regionů

Cíle předmětu:

Předmět je zaměřen na strategické plánování a řízení obcí, regionů a krajů včetně potřebných souvislostí a vazeb. Budou využívány relevantní případové studie z praxe. Vzhledem ke skutečnosti, že nejvýznamnější procesy podpory regionálního rozvoje se odehrávají právě prostřednictvím strategického plánování, seznamuje tento předmět studenty oboru s jedním ze stěžejních nástrojů praktické aplikace regionálního rozvoje a regionální politiky. Vzhledem ke skutečnosti, že nejvýznamnější procesy podpory regionálního rozvoje se v současnosti odehrávají prostřednictvím strategického plánování a řízení, je dílčím cílem předmětu seznámit studenty s teoretickými východisky jednoho ze stěžejních nástrojů regionálního rozvoje a regionální politiky. Student získá základní přehled o metodách a technikách plánování, seznámí se jak s obecnou strukturou a s obsahem strategických plánů, tak i se základními kroky procesu tvorby těchto dokumentů tak, aby se v praxi dokázal orientovat ve strategických a rozvojových dokumentech na všech úrovních.

Osnova:

 1. Teorie a přístupy strategického plánování
 2. Zásady strategického plánování a jeho nástroje
 3. Proces strategického plánování
 4. Profil města, obce, regionu, SWOT analýza, analýza rizik, finanční analýza
 5. Strategická vize, tvorba návrhové části plánu vize, struktura plánu, cíle
 6. Akční plány a programy, projekty
 7. Zpětná vazba ve strategickém plánování, indikátory
 8. Implementační pravidla
 9. Řízení změn
 10. Systémové myšlení a systémová dynamika
 11. Metoda Balanced Scorecard a metoda řízení podle cílů
 12. Aktuální nástroje SP ve vazbě na RP EU