Strategické řízení digitálních kampaní

Cíle předmětu:

Mít digitální strategii pro marketingovou kampaň je důležité, protože umožňuje subjektu sladit své online aktivity s celkovými obchodními cíli a záměry. Pomáhá zajistit, aby subjekt co nejefektivněji využil své digitální marketingové úsilí a zdroje. Digitální strategie může také pomoci podniku udržet si konkurenceschopnost v dnešním digitálním světě, kde spotřebitelé očekávají od firem silnou online přítomnost.

Kromě toho může digitální strategie subjektu pomoci:

 1. Porozumět své cílové skupině a tomu, jak ji oslovit v online prostředí.
 2. Určit nejúčinnější kanály a taktiky pro oslovení a zapojení cíl. skupiny.
 3. Stanovit jasné, měřitelné cíle (KPI) a úkoly pro své digitální marketingové aktivity.
 4. Efektivně alokovat zdroje a sledovat návratnost investic do digitálních marketingových aktivit.
 5. Průběžně monitorovat a upravovat své digitální marketingové aktivity, aby bylo dosaženo maximální efektivity.

Osnova:

 1. Tvorba plánu digitální kampaně
 2. Určení cílových skupin pro digitální kampaň
 3. Průzkum a analýza digitálních kampaní konkurence. Stanovení KPI
 4. Sestavení rozpočtu pro digitální kampaň
 5. Výběr správných platforem pro digitální kampaň (např. sociální média, e-mailový marketing, PPC reklama)
 6. Tvorba obsahu pro digitální kampaně
 7. A/B testování a analýza účinnosti digitálních kampaní. Využívání dat a analytiky k optimalizaci digitálních kampaní
 8. Rozvoj a správa sociálních médií
 9. Strategie e-mailového marketingu a osvědčené postupy
 10. Tvorba a exekuce strategie optimalizace pro vyhledávače (SEO)
 11. Kampaně ve vyhledávačích a obsahové síti
 12. Měření a vyhodnocování úspěšnosti digitálních kampaní