Strategický management II

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií strategického managementu - základními pojmy, vývojem, charakterem a procesy. V návaznosti na základní pojmy seznámit, co jsou poslání a dlouhodobé cíle podniku a poukázat na vliv vnějšího a vnitřního prostředí podniku na formulaci strategie. Poukázat na souvislost mezi strategickým řízením a strategiemi podniku. Ukázat, že strategie souvisejí se změnami a ty vycházejí z různých stupňů inovací a invence.

Výstupy z učení:

Po absolvování předmětu bude student schopen:

- sestavit poslání a vize podniku;

- bude umět charakterizovat hybné síly v odvětví;

- seznámit se s generickými strategiemi;

- sestavit proces strategického řízení podniku;

- zaměřit se na řízení změny.