Strategický management II

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií strategického managementu - základními pojmy, vývojem, charakterem a procesy. V návaznosti na základní pojmy seznámit, co jsou poslání a dlouhodobé cíle podniku a poukázat na vliv vnějšího a vnitřního prostředí podniku na formulaci strategie. Poukázat na souvislost mezi strategickým řízením a strategiemi podniku. Ukázat, že strategie souvisejí se změnami a ty vycházejí z různých stupňů inovací a invence.

Výstupy z učení:

Po absolvování předmětu bude student schopen:

- sestavit poslání a vize podniku;

- bude umět charakterizovat hybné síly v odvětví;

- seznámit se s generickými strategiemi;

- sestavit proces strategického řízení podniku;

- zaměřit se na řízení změny.

Osnova:

1. Vývojové tendence managementu, charakteristika jednotlivých představitelů strategického managementu.

2. Poslání podniku a hierarchie podnikových cílů. Principy formulace podnikových cílů. Identifikace a analýza zájmových skupin.

3. Chování podniku a konkurenční výhoda.

4. Proces strategického řízení.

5. Analýza vnějšího prostředí podniku - analýza globálního prostředí, analýza odvětví, analýza konkurence aj.

6. Vliv analýzy vnějšího prostředí na strategické rozhodování.

7. Analýza vnitřního prostředí podniku - metody portfolio-analýzy aj.

8. Vliv analýzy vnitřního prostředí na strategické rozhodování.

9. Typologie podnikových strategií. Formulace strategie.

10. Kritéria a mechanismus výběru strategie, implementace strategie, řízení strategické změny.

11. Internacionalizace strategického řízení.

12. Učící se organizace.