Technická infrastruktura a sítě

Cíle předmětu:

Popsat technická hlediska technologie zpracování dat (s důrazem na funkci počítače jako středu struktury a vzájemných vazeb jednotlivých složek systému) a síťových a komunikačních technologií. Vysvětlit prvky programového vybavení pomocí pojmů pro řízení systémů. Věnovat pozornost i struktuře algoritmů a aplikačním programům včetně praktických ukázek. Seznámit posluchače s charakteristickými rysy programovacích jazyků. Vysvětlit základní pojmy datové komunikace programového vybavení pomocí pojmů pro řízení systémů. Věnovat pozornost i struktuře algoritmů a aplikačním programům včetně praktických ukázek. Předmět představuje jeden ze základních prvků odborné části specializace studijního oboru.

Osnova:

 1. Hardware. Části počítačových systémů. Generace a architektury počítačových systémů. Výkon počítače. Počítače s von Neumannovou architekturou. Výčet, popis a vlastnosti komponent.
 2. Vstupní zařízení. Kanály, porty, sdílení paměti, přímý přístup do paměti. Zařízení mechanická, optická, atd. Výstupní zařízení. Výčet možných výstupních zařízení. Barevné modely. Tiskárny a plotry. Vnější paměti. Magnetopásková zařízení. Pevné disky. Disková pole.
 3. Systémový software a obslužné programy. Systémový software. Obslužné programy. Systémové, ochranné, uživatelské obslužné a testovací programy. Autorizace.
 4. Programovací jazyky. Vývoj software. Prostředky na vývoj software. Integrovaná vývojová prostředí. Aplikační software. Dekompozice problému. Technika diagramů. Příklady.
 5. Uživatelský software. Standardní a zákaznický software a jejich vlastnosti. Standardní software. Příklady softwarových balíků. Základní funkce, přizpůsobení potřebám uživatele.
 6. Sítě. Datová komunikace. Komunikační prvky. Typy dat. Metody spojení. Protokoly. Síťové architektury a komponenty sítě. Druhy a topologie sítí. Přenosové techniky. Komponenty sítí.
 7. Využívání technických infrastruktur. Referenční model ISO/OSI. Vrstvy OSI. Propojování sítí. Veřejné sítě. Telefonní sítě. Sítě ISDN. Veřejné služby. Přenos dat. Veřejné sítě. Přenos souborů. Elektronická pošta. EDI. FAX.
 8. Systémy řízení báze dat. Tříúrovňová architektura. Konceptuální, interní a externí schéma.
 9. Jazyky pro definici dat a jazyky pro manipulaci s daty. Činnost systémů řízení báze dat. Procesory JDD, dotazovacího jazyka a JMD.
 10. Integrita a konzistence. Integritní omezení. Entitní integrita. Referenční integrita. Konzistence dat.
 11. Druhy systémů řízení báze dat. Hierarchický, síťový, relační a objektově orientovaný madel.
 12. Základní terminologie relačního modelu. Množina a prvek. Operace na množinách. Terminologie relačního modelu.