Technika služeb cestovního ruchu I

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je zprostředkovat informace o managementu provozu ubytovacích a pohostinských zařízení včetně návazných činností na technickém a ekonomickém úseku. 

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni použít osvojené znalosti při řízení provozu hotelových, parahotelových ubytovacích a pohostinských zařízení, zvládat činnosti spojené s řízením provozu hotelových a pohostinských zařízení, aplikovat nejnovější poznatky z řízení provozu hotelových a pohostinských zařízení, posoudit současnou úroveň řízení provozu hotelových a pohostinských zařízení, hodnotit pracovní činnost jednotlivých pracovníků v hotelech a pohostinských zařízeních, vytvořit návrh na zefektivnění provozu hotelových a pohostinských zařízení podle jednotlivých úseků činnosti. 

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1. Historie a vývoj ubytovacích a stravovacích zařízení. 

2. Ubytovací a stravovací zařízení – funkce, druhy, klasifikace. 

3. Organizace řízení v ubytovacích a stravovacích zařízeních. 

4. Ubytovací úsek – front office, housekeeping. 

5. Stravovací úsek – jídelní lístek, prodej. 

6. Obchod a marketing v ubytovacích a stravovacích zařízeních. 

7. Technický provoz a údržba v ubytovacích a stravovacích zařízeních. 

8. Personální práce v ubytovacích a stravovacích zařízeních. 

9. Ekonomika ubytovacích a stravovacích zařízení. 

10. Řízení kvality v ubytovacích a stravovacích zařízeních. 

11. Environmentální přístup v řídících procesech v ubytovacích a stravovacích zařízeních. 

12. Informační technologie v ubytovacích a stravovacích zařízeních.