Techniky a metody modelování požadavků

Cíle předmětu:

Vysvětlit činnosti, které souvisejí s přípravou projektů automatizace informačních systémů pro zpracování dat, a formulací požadavků na takové systémy. Poskytnout posluchačům přehled metod a dovedností, které jsou nezbytné pro koncového uživatele nebo zákazníka, aby mohl bez obtíží komunikovat se specialisty v oblasti zpracování dat. Student se seznámí s modelovacím jazykem UML a naučí se číst diagramy používané v tomto jazyce. Na konkrétních příkladech se naučí, jak přenést model vytvořený v jazyce UML do zdrojového kódu moderního objektově orientovaného jazyka (C # a JAVA).

Výstupy z učení:

Po úspěšném absolvování bude student: • - aktivně rozumět procesní a objektové analýze uživatelských požadavků • - aktivně rozumět technikám analýzy požadavku pomocí jazyka UML • - schopen vytvářet složitější modely aplikací pomocí UML • - aktivně uplatňovat diagramy UML v programátorské činnosti

Osnova:

 1. Základní pojmy z oblasti vývoje systému pro zpracování dat, projektová činnost, vize projektu.
 2. Techniky používané pro formulaci požadavků, klasifikace požadavků, katalog požadavků.
 3. Správa dat: význam a cíle správy dat, datový slovník a jeho používání, funkce datového slovníku.
 4. Modelování a různé úrovně modelů – CIM, PIM, PSM, ISM.
 5. Modelovací jazyk UML, součásti UML, notace a diagramy UML.
 6. Modely a techniky používané při přípravě prvotního doménového modelu (CIM).
 7. Modely a techniky používané při přípravě konceptuálního modelu.
 8. Modelování dynamických charakteristik pomocí stavových diagramů.
 9. Modelování kontextu pomocí diagramů případů užití, aktéři a jejich komunikace se systémem.
 10. Procesní modelování a odpovídající nástroje UML – diagramy aktivity.
 11. Procesní modelování a odpovídající nástroje UML – scénáře, sekvenční diagramy.
 12. Další nástroje UML.