Teorie demokracie

Cíle předmětu:

Kurs se zaměřuje na rozbor hlavních empirických teorií demokracie, především ve 20. a 21. století. Jak se rozdělují empirické teorie demokracie? Jaký je rozdíl mezi demokraciemi městských států, národních států a hypotetickými nadnárodními demokraciemi v rámci kosmopolitní demokracie? Jaké jsou hlavní neklasické teorie demokracie a v čem se liší? Jaké jsou nejznámější typy a modely demokracie? Jsou některé typy nebo modely vhodné jen pro určité druhy společnosti nebo pro všechny země, které demokratické jsou nebo k demokracii přecházejí? To jsou některé z otázek, se kterými se studenti důkladně seznámí v tomto kursu.

Osnova:

 1. Rozdíl mezi empirickými, normativními a funkčními teoriemi demokracie podle Sartoriho
 2. Tři transformace demokracie podle Dahla
 3. Aristotelova analýza a popis antické demokracie a politeie
 4. Dahlova a Lindblomova koncepce polyarchie a její pokračovatelé
 5. Kritika klasických teorií demokracie podle Schumpetera a Poppera a srovnání Popperovy a Schumpeterovy neklasické teorie demokracie
 6. Typy a modely demokracie podle Lijpharta
 7. Pokusy o sladění protikladných modelů demokracie a centripetalismus podle Gerringa a Thackera
 8. Liberální demokracie a její krize; neliberální demokracie
 9. Participativní, ekonomická a deliberativní demokracie
 10. Delegativní, monitorovaná a asociativní demokracie
 11. Bránící se (militantní) demokracie a epistemické přístupy k demokracii (W. H. Riker, A. Downs)
 12. Postdemokracie (C. Crouch) a kosmopolitní demokracie