Time management

Cílem předmětu je zdokonalení postupů a technik, které studentům umožní efektivně využívat svůj studijní/pracovní čas a rozvinou jejich schopnosti v oblasti určování priorit a stanovování cílů na základě jejich důležitosti a naléhavosti.

Výstupy předmětu - Výstupy z učení

Studenti se seznámí s pojmem i výhodami time managementu a prokrastinace, získají základní znalosti a dovednosti směřující k časové úspoře a k efektivnímu využívání času při své práci/studiu. Studenti se formou modelových situací naučí formulovat cíle a priority, zkvalitňovat organizaci práce, vytvářet denní plány a ovládnout základní techniky asertivity.

Hlavní témata – hlavní problémové okruhy

 1. Úvod do time managementu
 2. Identifikace „žroutů času“ pomocí brainstormingu či jiné techniky
 3. Metody plánování času, řízení času v rámci porad, v rámci projektů
 4. Principy hospodaření s časem, organizace práce
 5. Stanovení priorit, strategie úspěchu z hlediska time managementu
 6. Denní záznam a další techniky
 7. Výkonnostní křivka aneb kdy se do toho pustit, jak získat energii, jak se motivovat
 8. Umění říct NE – aktivní, pasivní techniky
 9. Delegujte práci
 10. Praktické rady pro úsporu času
 11. Prokrastinace, sebereflexe a stanovení akčního plánu
 12. Ukotvení získaných poznatků a dovedností, ostatní manažerské techniky a dovednosti