Trestněprávní ochrana společnosti před korupcí

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je přispět k pochopení problematiky korupce a možností boje proti ní prostředky trestního práva. Trestněprávní ochrana společnosti před korupcí má za úkol mimo jiné zabránit ekonomickému úpadku státu a morálnímu úpadku společnosti. Jsou analyzovány nejen trestné činy korupčního charakteru v rámci právního řádu ČR, ale i související legislativa ES/EU a mezinárodní úmluvy.
Dále je mimo jiné zkoumána úloha orgánů činných v trestním řízení, otázka ochrany informátorů a svědků. Analýza tzv. Bribery Act a FCPA - zákony, které kladou na organizace požadavek zajistit „adekvátní procedury“ za účelem prevence úplatkářství a korupce. Teoretické přednášky budou doplněny případovými studiemi korupčních případů.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Korupce: 1) z hlediska toho, kdo je korumpován; 2) kdo korumpuje; 3) existence vztahu mezi korumpujícím a korumpovaným. Mezinárodní definice korupce.
 2. Korupce jako hrozba a právní řád České republiky.
 3. Právní hranice mezi korupčním a nekorupčním jednáním ve veřejné správě.
 4. Mezinárodní úmluvy v boji proti korupci.
 5. Trestněprávní úmluva o korupci.
 6. Občanskoprávní úmluva o korupci.
 7. United Nations Convention Against Corruption.
 8. FCPA – Foreign Corrupt Practices Act.
 9. Zákon o veřejných zakázkách.
 10. UK Bribery Act 2010.
 11. Formy korupčního jednání v organizacích a jejich prevence.
 12. Úloha orgánů činných v trestním řízení, otázka ochrany svědků.