Tvorba identity značky

Cíle předmětu:

Předmět se zabývá řízením a budováním značek, tvorbou korporátní identity a některými aspekty řízení kreativních projektů především v oblasti designu. Absolvent kurzu získá přehled ve specifické části marketingu a managementu. Bude schopen být kvalifikovaným partnerem pro dodavatele kreativních služeb, agentur nebo znalosti použít při vlastním podnikání, budování start-up firem apod. Nepochybně se zvýší i jeho kompetence spotřebitele.

Osnova:

 1. Úvod do problematiky, strategie značky, definice a role značky, hodnota značky
 2. Budování a řízení značky, identifikace a stanovení positioningu, cílové trhy, segmentace cílových skupin
 3. Analýza konkurence, analýza značky, archetypy a mantra značky
 4. Design jako nástroj konkurenceschopnosti, kritéria výběru značky, právní aspekty tvorby značky
 5. Možnosti volby prvků značky, praktické ukázky implementace, zadání týmového úkolu
 6. Rozvoj značky a konkurence, udržování a zvyšování hodnoty značky, cíle značek
 7. Corporate Identity a Corporate Design
 8. Komunikační nástroje při budování značek, komunikační mix, změny v moderní komunikaci
 9. Marketingové nástroje, rozhodovací proces zákazníka, jistoty, osobnost spotřebitele, proces plánování
 10. Proces plánování komunikace značky, zásady funkčního zadání, metody stanovení rozpočtu na reklamu, měření efektivity reklamy
 11. Prezentace vlastních návrhů značky v týmech, zpětná vazba - I.
 12. Prezentace vlastních návrhů značky v týmech, zpětná vazba - II.