Tvorba identity značky

Cíle předmětu:

Předmět se zabývá řízením a budováním značek, tvorbou korporátní identity a některými aspekty řízení kreativních projektů především v oblasti designu. Absolvent kurzu získá přehled ve specifické části marketingu a managementu. Bude schopen být kvalifikovaným partnerem pro dodavatele kreativních služeb, agentur nebo znalosti použít při vlastním podnikání, budování start-up firem apod. Nepochybně se zvýší i jeho kompetence spotřebitele.

Osnova:

 1. Brand management jako součást a nástroj marketingu. Paradigma cílových skupin a benefitů.
 2. Komunikační nástroje při budování značek
 3. Corporate identity a corporate design
 4. Strategické řízení značek, nástroje řízení značek, hodnota značek, evaluace
 5. Případové studie, historie budování značek, ekonomické, sociální, environmentální a politické aspekty marketingové komunikace a marketingem determinovaného designu.
 6. Vizuální atributy značek, kodifikace a implementace, tvorba design manuálů.
 7. Brand management na sociálních sítích.
 8. Design jako nástroj konkurenceschopnosti. Role designu a kreativity.
 9. Praktická implementace designu, profesní aplikace, předpoklady a kompetence, trendy, aspekty tvůrčí práce.
 10. Ekonomické, environmentální a sociální aspekty tvorby značky, kreativity a designu. Společenská odpovědnost designéra, investora a dalších aspektů.
 11. Tradice a inovace v designu, redesign, styling, typografie v designu.
 12. Autorské právo v kreativních odvětvích.