Tvorba webu a webová analytika

Cílem předmětu je seznámit studenty s obsahem webu, jeho strukturou a prováděním strategických rozhodnutí na základě analýzy uživatelských dat. Kurz se zaměřuje na analýzy vyhledávání na webu a správné zacházení s aktuálními technologiemi a trendy. Seznámí vás s webovou analytikou v životním cyklu webového sídla – User Centered Design. Naučíte se, jaké jsou primární cíle webového sídla, chování na webu a naplnění cílů a vyhledávání slabých míst na webu.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu budete mít přehled o tvorbě webu a jeho ekonomických hodnotách. Orientujete se v analýze webových stránek, které slouží pro menší a střední podniky. Jste schopni vytvářet webové stránky, internetové prezentace, komplexní portály a moderní elektronické obchody, zaměřené na aktuální potřeby cílových skupin. Následně umíte kvalitně zpracovat webové stránky, webové prezentace a osvojíte si základní dovednosti, jako využívání jazyku HTML, programování v PHP a CSS kaskádové styly.

Hlavní témata:

  1. Cíle webu a pro koho je web určen
  2. Obsah a jeho struktura
  3. Uživatelský průzkum
  4. Copywriting
  5. User experience
  6. Náklady na tvorbu webu a možná řešení
  7. Webová analytika. Akvizice. Chování na webu. Konverze