Účetní software

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy zpracování účetních informací v ekonomickém systému POHODA. V rámci předmětu budou představeny jednotlivé účetní moduly programu POHODA (adresář, účetnictví, fakturace, sklady, dlouhodobý majetek, mzdy atd.). V rámci cvičení budou získané znalosti procvičeny na komplexních příkladech. Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti umět základy vedení účetnictví v software POHODA.

Osnova předmětu:

  1. Úvod do problematiky (zákon o účetnictví a účetní předpisy, účetní software).
  2. Daňové zákony v souvislostech (vedení účetnictví a účetní software).
  3. Základní nastavení programu POHODA, vznik účetní jednotky.
  4. Modul účetnictví (účetní deník, banka, pokladna, interní doklady) a vazba na výkaznictví.
  5. Modul fakturace (přijaté a vydané faktury, zálohové faktury).
  6. Modul dlouhodobý majetek (evidence majetku a odpisy účetní a daňové).
  7. Účetní uzávěrka a závěrka v programu POHODA.