Udržitelný rozvoj

Zaměření předmětu

Předmět se zabývá stále aktuálnějším tématem trvale udržitelného rozvoje, jehož hlavní myšlenkou je existence takové společnosti, která bude schopna předat jí využívané životní prostředí budoucím generacím v co nejméně negativně pozměněné podobě. V rámci předmětu se studenti seznámí se základními pojmy, nejdůležitějšími světovými dohodami a indikátory udržitelného rozvoje. Důraz bude kladen na celosvětový i lokální kontext. V rámci přednášek budou představeny také nejnovější „zelené“ technologie a trendy v oblasti zodpovědného přístupu k životnímu prostředí.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Udržitelný rozvoj – základní pojmy
 2. Vývoj udržitelného rozvoje v kontextu mezinárodní politiky
 3. Vývoj udržitelného rozvoje na našem území
 4. Indikátory udržitelného rozvoje
 5. Udržitelný rozvoj a globalizace
 6. Udržitelný rozvoj v zemích třetího světa
 7. Udržitelný rozvoj v ČR
 8. Udržitelný rozvoj na lokální úrovni
 9. Obnovitelné zdroje energie I
 10. Obnovitelné zdroje energie II
 11. Současné možnosti mitigace a adaptace v udržitelném rozvoji
 12. Případové studie