Úvěrové a depozitní obchody

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Cílem předmětu je dovést posluchače k pochopení významu úvěrových obchodů a depozitních obchodů jak z hlediska celospolečenského, tak z hlediska významu úvěrových a depozitních obchodů pro komerční banky a jiné nebankovní instituce. Velmi zásadní je pochopení problematiky řízení úvěrového rizika. Tento předmět by měl u studentů výrazně prohloubit jejich znalosti v oblasti jejich specializace. Studenti by se měli velmi dobře orientovat v jednotlivých parametrech úvěrových obchodů a umět je aplikovat u jednotlivých typů úvěrů poskytovaných podnikatelským subjektům, municipalitám i domácnostem. Rovněž tak by měli zvládnout jednotlivé typy vkladů a trendy v jejich vývoji.

 

Osnova:

1.     Finanční subjekty poskytující úvěry a přijímající vklady, obecné funkce bankovních úvěrů, úvěry a vklady v bilanci obchodní banky

2.     Rizikovost úvěrových obchodů bank, řízení úvěrového rizika a regulace úvěrových a depozitních obchodů centrální bankou

3.     Parametry úvěru (vymezení úvěru, účel úvěru, výše úvěru a měna úvěru, splatnost úvěru, úročení úvěru)

4.     Parametry úvěru (věcné a osobní zajištění úvěru, čerpání úvěru, splácení úvěru)

5.     Přípravná fáze úvěrového procesu (identifikace klientů, úvěrové registry)

6.     Schvalovací fáze úvěrového procesu (scoring domácností, rating firem, smluvní dokumentace, kompetence ke schválení)

7.     Realizační fáze úvěrového procesu a řešení problémových úvěrů, klasifikace úvěrových pohledávek

8.     Jednotlivé druhy úvěrů pro občany (spotřebitelské splátkové, kontokorenty, kreditní karty, hypoteční úvěry, úvěry ze stavebního spoření)

9.     Jednotlivé druhy úvěrů pro firmy a municipality (provozní- lombardní, směnečné, kontokorentní, revolvingové, investiční, hypoteční, konsorciální, komunální)

10.  Neúvěrové formy financování (leasing, faktoring, forfaiting)

11.  Smluvní dokumentace, úročení, splatnost a pojištění depozit, danění výnosů z depozit

12.  Jednotlivé druhy depozitních produktů (termínované vklady, spořicí účty, depozitní směnky, vkladní knížky)