Úvod do andragogiky

Předmět se věnuje představení andragogiky jako vědní disciplíny vycházející a směřující do praxe vzdělávání dospělých. Obsahové zaměření disciplíny se odvíjí od představení základních pojmů a souvislostí a postupně se věnuje základním tématům andragogiky a vzdělávání dospělých, přičemž se zaměřuje především na seznámení s jejím objektem, tedy dospělým člověkem v situaci vzdělávání a učení, a předmětem, tedy edukací dospělých ve všech jejích modalitách.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • Definovat základní pojmy andragogiky a vzdělávání dospělých, včetně jejich objektu a předmětu, vysvětlit jejich specifičnost.
 • Vysvětlit základní etapy vývoje andragogického myšlení a myšlenky klíčových představitelů.
 • Charakterizovat jednotlivé modality a oblasti edukace dospělých a vysvětlit jejich specifika.

Obsah předmětu:

 1. Edukace, tedy vzdělávání a učení se dospělých, společenské změny, které vedly k jejímu rozvoji.
 2. Andragogika jako vědecká disciplína, její struktura, andragogika v systému společenských/humanitních věd.
 3. Vývoj andragogického myšlení, klíčoví představitelé teorie vzdělávání dospělých.
 4. Objekt andragogiky, specifické cílové skupiny edukace dospělých.
 5. Účast dospělých na dalším vzdělávání, motivace, bariéry, výzkumy vzdělávání dospělých.
 6. Předmět andragogiky – edukace dospělých.
 7. Kontext edukace dospělých (politické, ekonomické, sociální a technologické souvislosti).
 8. Modality edukace dospělých – formální, neformální a informální vzdělávání a učení se v dospělosti.
 9. Další profesní vzdělávání.
 10. Občanské a zájmové vzdělávání v dospělosti.
 11. Vzdělávání seniorů.
 12. Profesionalizace andragogické práce.