Úvod do digitálního marketingu

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Předmět seznamuje studenty se základními marketingovými pojmy, principy marketingu a chování zákazníků. Tyto poznatky umožňují pochopit, jak funguje digitální marketing. Studenti se seznámí s principy rozhodování a chování ekonomických subjektů (zákazníků a firem), s fungováním internetové propagace, jejím nastavením, sledováním a vyhodnocováním.


Cílem výuky je zvládnutí základních marketingových pojmů, osvojení marketingového myšlení, pochopení zákaznických vztahů a poskytnutí základny pro hlubší studium marketingu, osvojit si práci se základními marketingovými postupy a umět analyzovat výstupy z marketingových kampaní. Rozumět názvosloví používaném v nadnárodních společnostech.

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti umět:
- popsat principy fungování digitálního marketingu,
- rozhodovat se pro správné cílení reklamních kampaní,
- nastavit si jednoduchou marketingovou kampaň na Google Ads,
- znát základní obecné principy spotřebitelského rozhodování,
- znát základní obecné principy rozhodování firem,
- rozumět firemním postupům a termínům v nadnárodních společnostech pro marketingové kampaně

Osnova:

 • Úvod do předmětu.
 • Tradiční vs. digitální marketing.
 • Sušenková revoluce aneb co je cookies a jak se využívají.
 • Webová reklama, Google Ads.
 • Sociální sítě v marketingu Twitter, YouTube, Facebook a Instagram.
 • Digitální telemarketing Live Sale.
 • Umělá inteligence jako hlavní nástroj digitálního marketingu dneška.
 • AI Chatbot. Praktická ukázka nasazení umělé inteligence v digitálním marketingu.
 • Webináře, virtuální konference a motivační nástroje partnerů.
 • Životní cyklus marketingové kampaně ve společnosti.
 • Nástroje na sledování marketingových kampaní.
 • Vyhodnocování digitálních kampaní a návratnost investice (ROI).