Úvod do logistiky a managementu výroby

Cílem výuky předmětu je seznámit posluchače s moderními filozofiemi a přístupy budování efektivního logistického systému podniku. Předmět využívá celosvětové filozofie a pokrokové standardy. Vhodně propojuje problematiku mikro-logistiky (uvnitř společnosti) s problematikou makro-logistiky (za branami společnosti). Jedná se o integraci řízení provozních a výrobních systémů s logistikou. Integraci výrobního plánování, prognózování poptávky, obrany proti všem druhům plýtvání a agregátním podnikatelským rozvrhováním. Předmět seznamuje studenty s pojetím fraktálového podniku fungujícího na principech Lean managementu, implementovaného do českých podmínek. Propojení logistiky s provozním managementem praktickým způsobem rozvíjí důležité manažerské dovednosti, které je možné na AMBIS získat. Znalosti studentů se dobře uplatní při řešení praktických problémů v jejich diplomových pracích i v zaměstnání nejen automobilového průmyslu. Výuka vhodně integruje znalosti řady souvisejících manažerských a dalších předmětů a zároveň reaguje na aktuální požadavky podnikové praxe a zahraniční spolupráce zemí EU.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod, cíl předmětu, smysl logistiky a plán provozního managementu podniku.
 2. Typy a organizace logistických a provozních systémů, vznik a řízení jejich nákladů.
 3. Ekonomické modely objednávaného množství, stanovení dopravní dávky.
 4. Druhy plýtvání a moderní řízení zásob.
 5. Časové a prostorové uspořádání toku materiálu, produktů a pracovních stanovišť.
 6. Základní postupy normování práce a pracovních operací.
 7. Základní postupy procesní analýzy a řízení lidských zdrojů.
 8. Principy Kaizen a Poka-Yoke v podnikové praxi.
 9. Projektování hladkých logistických procesů a provozů.
 10. Modely lhůtového rozvrhování průběžné doby dodávek.
 11. Projektování efektivního distribučního kanálu a jeho rozmístění v prostoru.
 12. Řízení dokumentů a informačních systémů, používaných v logistice.
 13. Vývojové trendy řízení provozu a logistiky.