Úvod do metod personální práce

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Seznámit studenty s metodami personální práce v oblasti plánování lidských zdrojů, analýzy pracovních míst, získávání, výběru, přijímání, adaptace a rozmísťování zaměstnanců, řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců, odměňování a vzdělávání zaměstnanců i péče o zaměstnance.

Odborné znalosti: Na přednáškách si studenti osvojí znalosti nutné k realizaci plánování lidských zdrojů, analýzy pracovních míst, získávání, výběru, přijímání, adaptace a rozmisťování zaměstnanců, řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců, odměňování a vzdělávání zaměstnanců i péče o zaměstnance.

Osnova:

  1. Koncepce řízení lidských zdrojů
  2. Plánování lidských zdrojů
  3. Analýza pracovních míst
  4. Obsazování volných pracovních míst
  5. Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců
  6. Odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké výhody
  7. Vzdělávání zaměstnanců
  8. Péče o zaměstnance