Veřejné zakázky

Studenti se seznámí s problematikou veřejného zadávání/obstarávání, které významným způsobem ovlivňuje realizaci rozvojových projektů obcí, měst a regionů. Studenti se dozvědí, co je to veřejná zakázka, jak se liší různé druhy zakázek z hlediska jejich předmětu, objemu anebo způsobu realizace. Významná pozornost je také věnována zadávacímu řízení od zahájení výběrového řízení, přes jeho průběh, hodnocení nabídek až po uzavření výběrového řízení, výběr dodavatele a uzavření smluvního vztahu. Studenti se také seznámí s právní regulací v ČR a na úrovni Evropské unie.

Výstupy z učení

Studenti se budou orientovat v systému zadávání veřejných zakázek a dokáží organizovat a řídit veřejné zakázky od jejich zahájení až po uzavírání smluvních vztahů s dodavateli.  

Hlavní témata – hlavní problémové okruhy

 1. Formy vztahů a interakce veřejného a soukromého sektoru.
 2. Veřejné zakázky a veřejný zájem. Veřejné zakázky a jejich role v plánování a řízení rozvoje obcí, měst a regionů.
 3. Právní regulace veřejných zakázek v České republice a vazba na evropské právo.
 4. Právní regulace veřejných zakázek ve vybraných zemích EU.
 5. Druhy veřejných zakázek.
 6. Proces zadávání veřejných zakázek a jeho řízení.
 7. Obsah veřejných zakázek.
 8. Organizace výběrového řízení.
 9. Hodnocení nabídek.
 10. Výběr dodavatele/dodavatelů. Uzavírání smluvních vztahů s dodavateli.
 11. Udělování koncesí.
 12. Nejčastější problémy se zadáváním veřejných zakázek a možnosti jejich předcházení.