Veřejné zakázky

Zaměření předmětu

Problematika veřejného zadávání/obstarávání. Co je to veřejná zakázka, druhy zakázek dle předmětu, dle objemu, způsob realizace zadávacích řízení – zahájení výběrového řízení, jeho průběh, hodnocení nabídek, uzavření výběrového řízení, výběr dodavatele. Uzavření smluvního vztahu, typické znaky.  Student se dále seznámí se způsobem dozoru nad realizací zakázky, možnosti řešení změn v průběhu její realizace. Způsob právní regulace na úrovni EU, ČR, problémy s realizací veřejných zakázek v ČR - úzká hrdla, rizika. Doplňující problematikou bude úvod do koncesního řízení.

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Student se seznámí s problematikou veřejného zadávání, s jednotlivými fázemi výběru dodavatele – zahájení výběrového řízení, jeho průběh, hodnocení nabídek, uzavření výběrového řízení. Bude rozumět způsobu právní regulace z úrovně EU a ČR. 

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Role veřejného sektoru při zajištění veřejných služeb, interakce veřejného a soukromého sektoru
 2. Veřejné obstarávání, problematika veřejných zakázek
 3. Právní úprava zadávání veřejných zakázek, evropské a české právo, postavení veřejného zadavatele
 4. Veřejná zakázka a její druhy, hodnota veřejné zakázky
 5. Zásady zadávání veřejné zakázky
 6. Průběh zadávacího řízení
 7. Způsob výběru dodavatele, uzavření smluvního vztahu
 8. Průběh realizace veřejné zakázky
 9. Kontrola dodávek a kvality
 10. Příklady zadávání veřejných zakázek na úrovni státu
 11. Příklady zadávání veřejných zakázek na úrovni územní samosprávy
 12. Koncesní řízení - průběh koncesního řízení, příklady udělení koncesí v ČR