Vybrané otázky z oblasti životního prostředí

Zaměření předmětu

Předmět se zaměřuje na rozbor aktuálních otázek a nových trendů v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Mj. i formou případových studií budou rozebírána konkrétní aktuální témata a jejich dopady na současnou společnost. Studenti budou mít v rámci tohoto předmětu možnost navrhnout i vlastní témata, na která by se chtěli, vzhledem k jejich aktuálnosti v předmětné problematice, zaměřit. 

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování předmětu se budou studenti lépe orientovat v aktuálních tématech dané problematiky a budou schopni lépe argumentovat a diskutovat vybranou problematiku. Rovněž porozumí propojení daných environmentálních témat s ostatními oblastmi rozvoje společnosti (sociální, ekonomické).

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. (Ne)zvládání environmentálních krizí
 2. Sociální aspekty změn v krajině
 3. Globalizace
 4. Životní prostředí v zemích třetího světa
 5. Média a jejich vliv na vnímání životního prostředí
 6. Dopady vybraných environmentálních hrozeb na českou krajinu
 7. Ekonomické a sociální následky současného stavu životního prostředí
 8. Přínosy a negativa obnovitelných zdrojů energie na společnost
 9. Udržitelnost českého zemědělství
 10. Příklady péče o životní prostředí
 11. Současný stav životního prostředí ve světě
 12. Odlišné politické přístupy k životnímu prostředí ve světě