Vyjednávání a konflikty

Cíle předmětu a výstupy z učení:

  • připravit studenty na úspěšné vyjednávání v různém prostředí, ve kterém se pohybují, zvládání náročných konfliktních situací, předcházení konfliktům,
  • dosáhnout zlepšení ve zvládání stresu z konfliktních situací a zvládání náročných situací ve vyjednávání,
  • zlepšení vyjednávacího sebevědomí postaveného na vlastních hodnotách, rozvoj sebepoznání, posun v oblasti osobního rozvoje,
  • schopnost pracovat s emocemi při řešení konfliktů a vyjednávání,
  • rozvoj komunikačních schopností potřebných pro jednání a vyjednávání,
  • aktivní naslouchání - být dobrým posluchačem a naslouchat tomu, co říká druhá strana,
  • znalost vyjednávacích principů a taktik,
  • rozvoj asertivních dovedností,
  • schopnost aplikovat různé vyjednávací strategie, kooperativní vyjednávání, win win strategie.

Osnova:


1) Úvod do problematiky, psychologické aspekty ve vyjednávání
2) Typologie osobnosti z hlediska jednání, vyjednávání a konfliktních situací
3) Komunikační a vyjednávací sebevědomí, jak ho posílit, příprava na zvládání náročných
situací při jednání, vyjednávání
4) Emoce ve vyjednávání, emočně vypjaté situace, jak je zvládat, adekvátní reakce
5) Konflikty, konfliktní jednání, postupy
6) Krizové situace a vyjednávání v náročných krizových situacích
7) Role manažera a leadera v souvislosti s vyjednáváním a řešením krizových a konfliktních
situací v týmu
8) Obchodní praktiky a obchodní strategie pro vyjednávání
9) Manipulativní techniky, nekalé vyjednávací taktiky, manipulace ve vyjednávání, etika,
morálka v oblasti vyjednávání
10) Setkání a diskuze s odborníkem z praxe v oblasti vyjednávání a řešení konfliktních situací
11) Upevnění získaných znalostí, best practices, sdílení zkušeností z praxe, rozvoj
manažerských kompetencí pro vyjednávání